Uztaro aldizkariaren ehungarren zenbakiaren testuinguru akademikoaren gaineko gogoeta bat [=Una reflexión sobre el contexto académico del número cien de la revista Uztaro]