“Uztaro” aldizkariaren ehungarren zenbakiaren testuinguru akademikoaren gaineko gogoeta bat